Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ARAÇ REZERVASYON SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR: İşbu Sözleşme ile,  YMY ULUSLARARASI TİCARET PAZARLAMA OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL VE DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;

Adres : Topselvi Mah. İhsan Sok. No:8 Kartal/İSTANBUL

Mersis No : 0883-0144-4760-0016

Telefon      : (212) 0216 493 19 19

Fax : (212) 0216 493 08 46

E-Posta     : bilgi@ymyoto.com.tr

Vergi No : 8830144476 – KARTAL VD.

www.onlinestore.ssangyong.com.tr

(İşbu sözleşme metninde bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.) ile araç sipariş etmek isteyen, (işbu sözleşme metninden bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) kişi/kurum/kuruluş arasında ileride yapılacak olan motorlu araç satışına ilişkin önsözleşme  kurulmuştur. Işbu sözleşme metninde Satıcı ve Müşteri  birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI

 

 

MÜŞTERİ AD/ÜNVANI

 

MÜŞTERİ TC NO/VERGİ NO

 

MÜŞTERİ VERGİ DAİRESİ

 

MÜŞTERİ ADRESİ

 

MÜŞTERİ İŞYERİ ADRESİ

 

MÜŞTERİ TELEFON NUMARASI, E-MAİL

 

MÜŞTERİ İŞYERİ TELEFON NUMARASI

 

YETKİLİNİN  AD-SOYAD, TC NO

 

YETKİLİNİN TELEFON NUMARASI, E-MAİL

 

YETKİLİNİN İŞ ADRESİ

 

YETKİLİNİN İKAMET ADRESİ

 

KAPORA BEDELİ

 

              TRL + KDV

TOPLAM ÜCRET

 

 TRL + KDV

FİAT SABİTLEMESİ OLUP OLMADIĞI

 

 

 

ÖDEME ŞEKLİ

 

ÖDEME ZAMANI

 

 

 


  
 

MADDE 2. KONU: İşbu Motorlu Araç Rezervasyon Sözleşmesi, SATICI’nın yukarıda yazılı internet sitesi üzerinden (onlinestore) araç konfigürasyonunda belirtilen özellikleri bulunduran aracı rezerve etmek, Araç Ücreti’ni veya Kapora Bedeli’ni ödemek, buna karşılık SATICI tarafından MÜŞTERİ’ye rezervasyonu yapılan aracın teslim koşullarını düzenlemek konularında karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

 

MADDE 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.1. MÜŞTERİ tarafından, SATICI’nın yukarıdaki internet adresinde yazılı olan (onlinestore) fiyatlar üzerinden rezervasyon yapılmak istenilen aracın ücretinin tamamı veya Kapora bedeli yatırılmak suretiyle işbu rezervasyon sözleşmesi onaylanacaktır.

 3.2. SATICI, MÜŞTERİ’nin tercihine ve talebine göre işbu sözleşme kapsamında belirlenen şartlar dahilinde, MÜŞTERİ tarafından rezervasyonu yapılan aracın teslimi konusunda gerekli işlemlere başlayacaktır.

3.3. SATICI, tarafından Rezervasyon Ücreti/Kapora Bedeli alındıktan sonra, aracın tahmini geliş zamanı e-posta, SMS veya telefon ile aranmak suretiyle MÜŞTERİ bilgilendirilecektir. Taraflar arasında Nihai Satım Sözleşmesi imzaladıktan sonra, MÜŞTERİ’nin bölgesinde bulunan SATICI’nın bayilerinden birisinde aracın teslimata hazır olması öngörülen zaman ve yer MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. Hazır Olma Tarihi, MÜŞTERİ’ye daha önce bildirilen tahmini teslimat tarihinden daha erken bir tarihte olabileceği gibi daha sonraki bir tarih de olabilir. SATICI bu tarihlerden herhangi birini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Tarih değişikliklerinin tamamı MÜŞTERİ’ye e-posta, SMS veya telefon ile aranmak suretiyle bildirilecektir.

3.4. Rezervasyonu yapılan ve sonradan nihai satış sözleşmesi düzenlenen aracın teslimi ruhsat sahibi veya noter vekaletli vekiline, kimlik aslı görülerek SATICI’nın belirlediği adreste yapılır.

3.5. MÜŞTERİ, SATICI’nın aracın teslime hazır olduğunu bildirdikten sonraki iki iş günü içinde resmi işlemler dahil gerekli tüm süreci tamamlayıp aracı teslim almakla yükümlüdür. Süresinde teslim alınmayan araçlar nedeniyle doğacak masraflardan alıcı sorumludur.

 

MADDE 4. SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME ŞEKLİ:

4.1. İşbu sözleşmeye konu aracın fiyatı SATICI’nın internet adresinde yazılı olan (onlinestore) fiyat listesinde gösterilmiştir.

4.2. SATICI’nın işbu sözleşmenin düzenlendiği tarihteki internet adresinde yazılı olan, aracın fiyatının tamamı yatırıldığı taktirde fiyat sabitlemesi yapılacaktır. Yani MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin düzenlendiği tarihteki, SATICI’nın internet sitesi üzerinde yayınladığı araç bedelinin tamamını SATICI’ya ödediği taktirde, trafik tescil masrafları ile devlet tarafından tahsil edilen/edilecek vergi ve sair masraflar hariç olmak üzere, aracın teslim tarihine kadar geçen sürede araç fiyatına gelen zamlardan ve kur farklarından etkilenmeyecektir.

4.3. SATICI’nın işbu sözleşmenin düzenlendiği tarihteki internet adresinde yazılı olan, aracın fiyatının tamamı yatırılmayıp, sadece “Kapora Bedeli” olan 100.000. TL (Yüzbin Türk Lirası) yatırılmak suretiyle de araç rezervasyonu yapılabilir. Ancak sadece “Kapora Bedeli” yatırıldığı taktirde fiyat sabitlemesi olmayacak ve aracın teslim tarihindeki SATICI’nın internet sitesinde yayınladığı satış fiyatı üzerinden satış işlemi gerçekleştirilecektir. Bu durumda aradaki fark MÜŞTERİ tarafından aracın teslim edileceği tarihten önce onlinestore’dan veya banka havalesi ile direkt, ödeme bildirimini de yaparak, SATICI’ya ödenecektir. Bakiye kalan tutar MÜŞTERİ tarafından SATICI’ya ödenmeden araç satış işlemi ve teslimi gerçekleşmeyecektir.

4.4. Kapora Bedeli yatırılmak suretiyle araç rezerve edilmek istenir ise, “Nihai Satın Alma Bedeli” e-posta, SMS veya telefon aracılığıyla MÜŞTERİ ile paylaşılacak MÜŞTERİ’nin imzasından sonra yürürlüğe girecek olan nihai Satım Sözleşmesi/Sipariş Formu kapsamında iş ve işlemler yürütülecektir.

4.5. Her halükarda sipariş verilen aracın Beyanname, Faturalama, Trafik Tescil Plaka Ruhsat işlemlerinin başlanabilmesi için ödemelerin tamamının yapılmış olması gerekmektedir.

 

4.6. MÜŞTERİ, SATICI’ya ödemiş olduğu Sipariş Ücretinin/Kapora Bedelini SATICI’ nın belirleyeceği koşulda, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ek-1 ve Ek-2 deki taahhütler ve/veya protokoller hükmünce, varsa masraflar düşülerek, kendisine iade edileceğini kabul ve beyan eder.

4.7. MÜŞTERİ, SATICI’nın, Sipariş Ücreti/Kapora Bedeli yatırılmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir rezervasyonu işleme koymak veya taleplerini karşılayan herhangi bir prosedürü yerine getirmek yükümlülüğü altında olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.8. Rezerve Edilen Aracın nihai satış sözleşmesinin düzenlenmesi ve satışının tamamlanması durumunda, Kapora Bedeli, nihai satın alma bedelinden düşülecek, kalan tutar ödendikten sonra toplam tutar üzerinden fatura düzenlenerek MÜŞTERİ’ ye teslim edilecektir.

4.9. Gerek Kapora Bedeli yatırılmak suretiyle araç sipariş edilmesi durumunda ve gerekse işbu sözleşmenin düzenlendiği tarihteki rezerve edilmek istenilen aracın tam bedeli yatırılmak suretiyle olsa dahi, her iki durumda da aracın fiilen MÜŞTERİ’ye teslim edileceği tarihe kadar Devlet veya Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Kaynaklı  her türlü vergi ve harç ücretlerindeki artışlar ile plaka tescil masrafları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi MÜŞTERİ’ye ait olacaktır. Bu ücretler MÜŞTERİ tarafından ödenmeden rezerve edilen aracın MÜŞTERİ’ye teslimi noktasında hiçbir iş ve işlem yapılmayacaktır.

4.10. İşbu sözleşmenin düzenlendiği tarihte araç bedelinin tamamı ödenmek istenir ise MÜŞTERİ bu ödemeyi SATICI’nın banka hesabına havale yoluyla gönderecektir.

4.11. İşbu sözleşmenin düzenlendiği tarihte sadece “Kapora Bedeli” ödenmek istenir ise, MÜŞTERİ bu ödemeyi SATICI’nın banka hesabına havale yoluyla göndererek yapabileceği gibi banka kredi kartı ile de ödeme yapabilecektir.

4.12. Sipariş Ücretinin/Kapora Bedelinin ödenmesi sırasında kullanılan kredi kartı/banka hesabı sahibi ile MÜŞTERİ’nin farklı kişi olması veya bu ödemelere ilişkin herhangi bir şüphe bulunması halinde, ödemenin işbu sözleşmeye mahsuben MÜŞTERİ adına yapıldığını, MÜŞTERİ yazılı deliller ile kanıtlayacaktır. MÜŞTERİ, bunu yazılı deliller ile kanıtlamadığı sürece Satış Sözleşmesi’ne devam edilmeyecek olup Rezervasyon iptal edilecektir.

4.13. İşbu sözleşmede yazılı olan usullerden başka bir ödeme şekli kabul edilmeyecektir.

4.14. MÜŞTERİ, işbu sözleşme gereğince ödeyeceği ücretin SATICI’nın banka hesabında tutulacağını; bu ücretlerin herhangi bir şekilde yeddiemin veya yeddiemin fonunda tutmayacağını veya ödenen bu ücretler için herhangi bir faiz ödenmeyeceğimizi kabul etmektedir.

4.15. MÜŞTERİ'nin satış bedelini veya Kapora Bedelini bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart gibi ödeme kanalları ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkânlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tahsil ettiği Araç satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir. MÜŞTERİ’ nin belirtilen imkan ve imtiyazlardan fayda sağlayamaması halinde SATICI’ nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.16. MÜŞTERİ'nin satış bedelini veya Kapora Bedelini bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, havale, eft vb ödeme araçları ile yaptığı ödemelerde ücretin SATICI’nın hesabına geçmemesinden, eksik geçmesinden veya geç geçmesinden tamamen MÜŞTERİ sorumludur, bu konuda SATICI’ nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bankaların uygulayacağı masraf, giderler ile bankanın isteyeceği sigorta poliçe ve sair masrafları MÜŞTERİ’ye ait olup banka ile aralarında doğabilecek idari ve hukuki anlaşmazlıklardan SATICI sorumlu değildir.

4.17. SATICI’nın internet sitesinde (onlinestore) ilan edilen fiyatlar, modeller ve konfigürasyonlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.18. İşbu sözleşme sadece “Araç Rezervasyon Sözleşmesi” niteliğinde olup, herhangi bir nihai satış sözleşmesi niteliğinde yorumlanamaz. Taraflar bu hususu bildiklerini kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

5.1. İşbu sözleşme MÜŞTERİ, tarafından düzenlendikten, Kapora Bedeli veya Aracın tam bedeli bu sözleşmede belirlenen usuller dairesinde SATICI’ya ödendiği tarihte yürürlüğe girer ve uygulanır. MÜŞTERİ işbu Sözleşmeyi onaylayarak ve kabul ederek, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.2. İşbu rezervasyon sözleşmesi, MÜŞTERİ’ nin teslimat önceliğini güvence altına almakla birlikte, herhangi bir şekilde nihai bir araç satış sözleşmesi veya siparişi teşkil etmemektedir.  Araç teslime hazır olduğunda SATICI, nihai Satış Sözleşmesi’ni/Sipariş Formunu imzalaması için MÜŞTERİ’ye bildirimde bulunacaktır. MÜŞTERİ tarafından nihai satış sözleşmesi/sipariş formu imzalanmasından ve ödemelerin tamamı yapıldıktan sonra araç MÜŞTERİ’ ye teslim edilecektir. Böylelikle sözleşme sona erecektir.

 

MADDE 6. SÖZLEŞMENİN FESHİ, SÖZLEŞMEDEN DÖNME ve İFA İMKANSIZLIĞI:

6.1. Araç MÜŞTERİYE teslim edilene kadar rezervasyon iptal edilebilir. Ancak rezervasyon işleminden sonra, SATICI tarafından aracın teslimine ilişkin sürece girilmiş olacağından bu süreçte SATICI’ nın yapacağı masraflar Kapora Bedeli ve Araç Bedelinden düşülerek, SATICI’ nın belirleyeceği koşullarda iade edilecektir. MÜŞTERİ bu hususu gayri kabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

6.2. İşbu sözleşme düzenlendikten sonra SATICI’ nın MÜŞTERİ’ den istenen bilgiyi ve belgeyi makul sürede vermemesi veya MÜŞTERİ’ nin kötü niyetli hareket ettiğinin tespiti halinde veya MÜŞTERİ tarafından ödenmesi gereken herhangi bir ücretin verilen sürede ödenmemesi/eksik ödenmesi durumunda SATICI, başkaca hiçbir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın işbu sözleşmeyi ve rezervasyonu iptal edebilecektir. Bu durumda Kapora Bedelinin veya Araç Bedelinin iadesi yine SATICI tarafından iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ek-1 ve Ek-2 deki taahhütler ve/veya protokoller hükmünce iade edilecektir.

6.3. MÜŞTERİ, tahmini teslimat tarihini ertelemek isterse, SATICI bu talebi onaylamama hakkına sahiptir. SATICI, bu durumda veya araç teslim tarihinde MÜŞTERİ’nin hazır olmasını ister ancak MÜŞTERİ bu gereklilikleri yerine getirmez ise SATICI işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

6.4. Sipariş SATICI tarafından teknik bir nedenden dolayı iptal edilirse, MÜŞTERİ tarafından yapılan ödemelerin tamamı, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ek-1 ve Ek-2 deki taahhütler ve/veya protokoller hükmünce iade edilecektir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmenin eklerini ve SATICI tarafından işin gereği ve seyrine göre ekleyeceği ilave ekleri şimdiden, kabul ettiğini taahhüt eder.

6.5. MÜŞTERİ, her ne sebeple olursa olsun, siparişi iptal ederse, araç satışı için düzenlenmiş olan vekâletname ile ilgili noter ve/veya tescil ücretlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu ücretler SATICI tarafından ödenmiş ise MÜŞTERİ ’ye rücu hakkı saklıdır.

6.6. SATICI ve bağlı kuruluşları araçları doğrudan son kullanıcılara satar. MÜŞTERİ, aracın usulüne uygun tescili için gerekli işlemleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. SATICI, aracın yeniden satışı amacıyla veya  kötü niyetle yapıldığına dair şüphe oluşur ise işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

6.7. MÜŞTERİ tarafından SATICI’ya ödenmesi gereken bir bedelin ödemede gecikmesi durumunda SATICI, MÜŞTERİ’ye e-mail, herhangi bir dijital uygulama üzerinden veya noter yoluyla yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Bildirim tarihinden itibaren 2 (İki) gün içinde ödeme gerçekleşmediği takdirde SATICI herhangi ihtar veya ihbarda bulunmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

6.8. SATICI, hukuki ya da fiili zorunlu nedenlerle işbu sözleşme hükümlerini yerine getirme imkanının olmaması hallerinde yazılı bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. İfa imkansızlığı sebebiyle işbu sözleşmenin sona ermesi halinde SATICI, MÜŞTERİ’den almış olduğu tüm ücretleri iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ek-1 ve Ek-2 deki taahhütler ve/veya protokoller hükmünce iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.9. Kanuna aykırı işlemlerin tespit edilmesi (kredi kartı sahteciliği, dolandırıcılık vb. şüphesi olduğu durumlarda) veya aracın MÜŞTERİ’ ye aracısız ulaştırılması amacına aykırılık teşkil edebilecek ve bu sebeple nihai tüketicilerin zarar görmesine sebep olabilecek satın almalarda veya yeniden satış amacının tespit edildiği durumlarda, işbu sözleşme SATICI tarafından fesih edilebilecektir. 

 

MADDE 7. MÜCBİR SEBEP:

7.1. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen ve taraflardan her birinin bu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici gümrük, nakliye, üretim vb. aşamalarında doğal olaylar, olumsuz iklim koşulları, sosyal olaylar, grevler, lokavtlar, savaşlar, sıkıyönetim veya olağanüstü hal, pandemiler (salgın) gibi, beklenmedik olaylardan kaynaklanan iletişimdeki gecikmeler ve kesintiler, iç savaş, deprem ve benzer beşeri/tabii afetlerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep haline maruz kalan taraf, diğer tarafa mücbir sebep durumunu derhal yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca tarafların edimleri askıya alınır. TARAFLAR’ın mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı herhangi bir tazminat yükümlülüğü veya sözleşmeyi fesih hakkı doğmayacaktır.

7.2. Mücbir sebep durumunun kesintisiz 90 (doksan) gün devam etmesi halinde TARAFLAR bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Anlaşmaya varılamaması halinde, taraflardan herhangi biri e-posta, SMS, telefon veya noter yoluyla yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahip olacaktır.

 

MADDE 8. İSPATA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

8.1. İşbu sözleşmenin uygulanması esnasında Taraflar arasında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi uyarınca SATICI  tarafından tutulan defter ve kayıtlar kesin delil niteliğinde kabul edilecektir. Aksi ancak aynı kuvvetteki yazılı bir delil ile ispat edilebilecektir. Taraflar, bu hususu kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 9. FERAGATA  İLİŞKİN HÜKÜMLER:

9.1. Taraflardan birinin işbu sözleşmeden doğan herhangi bir hak ve yetkiyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi ya da taraflardan birinin işbu sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer tarafın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya süreli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

9.2. MÜŞTERİ, ödeme yükümlülüklerini süresinde gerçekleştirmediği taktirde sözleşmeden doğan tüm haklarından feragat etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 10. SÖZLEŞMENİN TADİLİ ve KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK:

10.1. İşbu sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve sözleşmenin geri kalan bükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin bulunması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

10.2. İşbu sözleşme yegane mutabakatı teşkil etmekte olup, niyet mektupları, mutabakatlar, diğer sözleşmeler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere önceden mevcut olan yazılı ve şifahi bütün belgelerin, sözleşmelerin yerini almaktadır. Bu sözleşmede yapılacak değişiklikler veya eklenecek alternatif veya ilave mahiyetteki hükümler yazılı olmalı ve taraflardan her birinin yetkili temsilcisi veya mümessilince usulüne uygun biçimde imzalanmalıdır.

 

MADDE 11. TEBLİGAT:

11.1.  SATICI ile MÜŞTERİ arasındaki tüm bildirimler ve tebligatlar işbu sözleşmede belirtilen adreslere ve/veya tarafların işbu sözleşmenin “Madde-1.”de yazılı E-Posta adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Bu kapsamda SATICI’nın kayıtlı E-Posta adresi bilgi@ymyoto.com.tr dir. Taraflar, adres ve e-mail adresindeki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmezse işbu sözleşmede yer alan adreslere gönderilen tebligatlar, bila tebliğ iade olunsa dahi muhatabına yapılmış geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

11.2. İşbu sözleşmenin taraflar bölümündeki yazılı adresler, tarafların kanuni ikametgâh ve tebligat adresleridir.

 

MADDE 12. YETKİ ve UYGULANACAK HUKUK:

12.1. İşbu sözleşme dahilinde taraflar arasında ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklar öncelikle uzlaşma yolu ile çözülmeye çalışılacak, uzlaşmanın mümkün olmaması halinde uyuşmazlıkların çözümünde İSNTABUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatı  uygulancaktır.

12.2. Sözleşmede yer alan Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir fark olması halinde Türkçe metin dikkate alınacaktır.

 

MADDE 13. SÖZLEŞMENİN DEVRİ:

13.1. İşbu sözleşmedeki haklar ve işbu sözleşme SATICI’nın önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa devredilemez veya aktarılamaz. SATICI’nın, işbu sözleşmeyi bağlı kuruluşlardan birisine devir etme hakkı bulunmaktadır.

 

MADDE 14. GENEL HÜKÜMLER:

 

14.1. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin koşulları hakkında bilgilendirildiğini ve tüm koşullara uymayı taahhüt ettiğini kabul etmektedir. Araç, rezervasyon itibariyle mevcut olan özelliklere ve seçeneklere göre fiyatlandırılmakta (Nihai Satın Alma Bedeline tabi olmak üzere) ve konfigüre edilmektedir.

14.2. Aracın temel özellikleri (marka/modeli, rengi) Onlinestore’da yer almaktadır.

14.3. SATICI, araç ücretinin tamamının ödenmesi ve burada yer alan diğer koşulların MÜŞTERİ tarafından  yerine getirilmesi kaydıyla ve işbu sözleşmede belirtilen diğer koşullara tabi olarak, aracı rezerve etmeyi ve gerekli belgelerle birlikte aracı teslime hazır hale getirmeyi taahhüt etmektedir. Bu, nihai bir satış

veya sipariş sözleşmesi veya SATICI için nihai Satım Sözleşmesi’ni sonuçlandırma taahhüdü değildir.

 

MADDE 15. SÖZLEŞMENİN GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI;

15.1. İşbu Sözleşme'nin konusu ve Taraflar'ın sözleşmeyi akdetmelerindeki amaç doğrultusunda erişebilecekleri, öğrenme fırsatı bulacakları "Gizli Bilgi", bunların sahibi olan Tarafın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Tarafın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, SATICI’nın kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

15.2. Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle "Gizli Bilgi" olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.

15.3. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında paylaşılacak tüm bilgileri, gizli bilgi statüsünde kabul edecek olup bu gizli bilgileri veya kişisel her türlü bilgi ve yazışmaları saklayacaktır.

15.4. Taraflar, hiçbir Gizli Bilgi'yi üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceklerini, gizliliği korumak için gerekli her türlü önlemi alacaklarını (Taraflardan biri veya çalışanlar, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüde düşerlerse, diğer taraf aksini belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir) kabul ve beyan ederler. Kaldı ki söz konusu yükümlülük, sözleşme sona erse dahi işbu maddede düzenlenen haliyle Taraflar arasında geçerliliğini koruyacaktır. Ayrıca, işbu madde de yer alan yükümlülüğü ihlal eden taraf diğer tarafın tüm zararını karşılamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

15.5. MÜŞTERİ, SATICI‘nın yazılı onayı olmadıkça, bu sözleşme metnini izinsiz çoğaltamaz, bu sözleşme metninden alıntılar yapıp herhangi bir amaçla kullanamaz, bu sözleşme metnini ilgisi olmayan 3. kişi veya kurumlarla paylaşamaz ve bu sözleşme metnini 3. kişilerin ulaşamayacağı bir yerde saklı tutar.

15.6. MÜŞTERİ, hizmet aksamalarında, işbu sözleşme maddelerinden birinin ihlal edilmesinde veya SATICI ile arasındaki ihtilaflarda, konuyu SATICI’ya yazılı olarak sunmadan ve danışmadan konuyla ilgili 3. kişilerle herhangi bir bilgi ve belge paylaşamaz, çözüm için yardım talebinde bulunamaz.

15.7- Taraflar, diğer tarafça kendileri ile paylaşılan tüm bilgi ve belgeleri saklamayı, gizli tutmayı ve herhangi bir üçüncü kişi ve kurum ile paylaşmamayı kabul ve taahhüt ederler. Taraflar K.V.K.K. şartlarına uygun olarak müşteri portföyleri ve müşterilere ait kişisel bilgileri saklamayı karşılıklı olarak beyan ve taahhüt eder.

15.8. MÜŞTERİ, Onlinestore’da yer alan tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, rezerve edilen Aracın temel özellik-nitelikleri, cinsi ve teknik özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, rezerve ettiği aracın özellikleri ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik talebinde bulunmayacağını, KG MOBILITY (SSANGYONG) markası ile ilgili ticari iletilerin FAKS, E-MAİL ve SMS ile işbu sözleşmede belirtilen adreslerine gönderilmesine muvafakat ettiğini, yukarıda verdiği bilgilerin doğruluğunu, SATICI ve satışa konu araç ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını SATICI’nın internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Aracı  sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

15.9. Taraflar,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlediği, karşı tarafa aktardığı ve KVKK'de tanımlandığı haliyle kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri korumak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını, kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağını, kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi, paylaşılması, aktarılması halinde doğabilecek her türlü idari, mali, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabileceğini ve bu sebeple Sözleşmeye konu faaliyete ilişkin herhangi bir ihlal durumunda karşı tarafın doğmuş/doğabilecek tüm zararlarını karşılayacağını, başta taraflar arasındaki Sözleşme ilişkisinin sona ermesi hali olmak üzere işbu Sözleşme kapsamında elde edilen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine mevzuat hükümlerine uygun olarak silineceğini, yok edileceğini ya da anonim hale getirileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

15.10. İşbu “Araç Rezervasyon Sözleşmesi” başlıklı belge ile SATICI’nın internet sitesi üzerinden yayımlanan “KVKK Aydınlatma Metni” ve “Açık Rıza Beyan Formu” başlıklı belge bir birinin ayrılmaz bir parçasıdır, MÜŞTERİ anılan bu belgeleri okuduğunu ve onayladığı işbu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmektedir.

 

MADDE 16.  YÜRÜRLÜK ve İMZA:

16.1. İşbu Sözleşme, 17 (onyedi) ana maddeden ibaret olup, her bir maddesi okunup içeriği anlaşılmak ve müzakere edilmek suretiyle varılan mutabakat nihayetinde Tarafların serbest iradesi ile onaylanmıştır/imzalanmıştır.

 

 

EK-1
FİYAT GARANTİLİ ARAÇ ALIM PROTOKOLÜ

 

                              ..…/……../2023

 

………… model yıllı, …………………………………………………… marka ……………………………….araç satın almak için, kendi rızam  ile …………………………….-TL(Yalnız……....……………………………………………..) araç ve  fiyat garantili olarak , ödeme yapmak istiyorum.

 

…………………….  tarihli satış sirkülerinde açıklanan anahtar teslim (Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Plaka Tescil Masrafları Hariçtir) fiyatının tamamını ödeyerek, Resmi Kurumlar tarafından, vergi ve harç oranlarında yapılacak değişiklikler tarafıma ait olmak kaydıyla çıplak araç fiyatı ve araç temini garantisi tarafıma verilmiştir.

 

Araç alımından vazgeçmem veya araç temin edilememesi durumunda, hiçbir ek, faiz ve ilave ücret talep etmeksizin, ödemiş olduğum miktarı aynı tutarda, en geç 6 (altı) ay içinde olmak şartıyla, Şirketinizin belirleyeceği bir zamanda iade almayı kabul beyan ve taahhüt ederim.

 

Yukarda müşterinin kabul ve taahhüt ettiği beyanına karşılık YMY Uluslar Arası Tic. Ltd. Şti. Firması da söz konusu aracı, yukarıdaki şartlar doğrultusunda, müşteri tarafından gerekli yükümlülükler yerine getirilmesi şartıyla fiyat ve araç temini garantisi verdiğini kabul ve beyan eder. …../……./

 

             

 

                                                                                                           

Adı:                                                                                             Firma:                                                    

Soyadı: TC No: Telefon:              

          İmza :

 

          

         Adres:

                           


EK-2
ARAÇ ALIM KAPORASI TAAHHÜTNAMESİ


 ……………………..-     ..…/....... /2023

 

 

 

 

………… model, ……………………….. marka......................................................... araç

satın almak için, kendi rızam ile ……………………-TL (.................................... ) kaparo

ödemesi yapıyorum.

 

Aracımın teslimata hazır olduğu tarihteki fiyatını şimdiden kabul eder, araç alımından vazgeçmem halinde, hiçbir ek, faiz ve ilave ücret talep etmeksizin, ödemiş olduğum kaparoyu aynı miktarda, 6 (altı) ay içirişinde olmak kaydıyla Şirketinizin belirleyeceği zamanda iade almayı kabul beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Adı Soyadı : TC Kimlik No : Telefon    :

İmza                :

   ,

   

       Adres                   :