Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 

 

KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1. TARAFLAR: İşbu Sözleşme ile,  YMY ULUSLARARASI TİCARET PAZARLAMA OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL VE DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;

Adres : Topselvi Mah. İhsan Sok. No:8 Kartal/İSTANBUL

Mersis No : 0883-0144-4760-0016

Telefon      : (212) 0216 493 19 19

Fax : (212) 0216 493 08 46

E-Posta     :  bilgi@sahsuvaroglugrup.com.tr

Vergi No : 8830144476 – KARTAL VD.

www.onlinestore.ssangyong.com.tr

(İşbu sözleşme metninde bundan sonra ““YMY OTOMOTİV”” olarak anılacaktır.) ile  Üye sıfatı ile kayıt olan, (işbu sözleşme metninden bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır) kişi/kurum/kuruluş düzenlenmiştir. İşbu sözleşme metninde YMY OTOMOTİV ve ÜYE  birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME NUMARASI

 

 

ÜYE AD/ÜNVANI

 

ÜYE TC NO/VERGİ NO

 

ÜYE VERGİ DAİRESİ

 

ÜYE DOĞUM YERİ

 

ÜYE NÜFUSA KAYITLI OLDU İL/İLÇE

 

ÜYE İKAMET ADRESİ

 

ÜYE İŞYERİ ADRESİ

 

ÜYE TELEFON NUMARASI, E-MAİL

 

ÜYE İŞYERİ TELEFON NUMARASI

 

YETKİLİNİN  AD-SOYAD, TC NO

 

YETKİLİNİN TELEFON NUMARASI, E-MAİL

 

YETKİLİNİN İŞ ADRESİ

 

YETKİLİNİN İKAMET ADRESİ

 

SÖZLEŞMENİN TARİHİ

 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 SÜRESİZ

 
MADDE 2. KONU:

2.1. İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi, www.onlinestore.ssangyong.com.tr adresli internet sitelerinin (burada yazılan ile sınırlı olmamak zere)“Site” ya da “İnternet Sitesi”) bir veya birkaçının kullanım koşulları, siteye üye olma, site üyeliğinden ayrılma, site üzerinden taraflar arasındaki iletişim, bu site üzerinden alınacak hizmetler, ürünler ve bunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri ve işbu site konsepti çerçevesinde taraflarla 3.şahıslar arasında bu site kapsamında bağlı ilişkileri kayıt ve düzenleme altına almak için hazırlanmıştır.

 

MADDE 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.1. Sözleşmeden murat edilen, sözleşmenin konu ve amacı 2.1. maddesinde arz ve izah edilmeye çalışılmakla birlikte amaç ve konuya matuf hükümler tesis edilmiştir. Sitenin; üyelikten kullanıma ve bağlı diğer tüm hususlardaki çerçevesi bu sözleşmeyle düzenleme altına alınmıştır.

Site sadece üyelerin kullanımına tahsis edilmemiştir. Üye olmayan 3. Şahıslar da siteyi ziyaretçi olarak kullanabilmektedirler/kullanabileceklerdir. Üye olsun olmasın ve bununla bağlı olarak kullanıcı ve&veya ziyaretçi sıfatıyla siteye giren/erişimi sağlayan/siteyi kullanan kişiler ya da kurum ve kuruluşlar sözleşmenin amir hükümlerine ve hükümlerle sınırlı olmamak kaydıyla sözleşmenin ruhuna uygun tüm kural ve düzenlemeleri kabul eder. Siteye erişim, üye olmak ve diğer şekillerde temas bu kurallarla bağlı olunduğunu kabul ve taahhüt etmektir.  

3.2. İşbu sözleşme YMY OTOMOTİV’in ticari faaliyeti, müşteri ve diğer ilgililerin bilgilendirilmesi, memnuniyetlerinin temini sadedinde olmakla beraber hizmeti sunan ve hizmeti sunma adına bu yapılanmaya giren YMY OTOMOTİV’dir. Bu halde YMY OTOMOTİV  bu Sözleşme’nin içeriğini dilediği zaman, dilediği kadar, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, güncelleme ve yenileme, kaldırma hakkına sahiptir.

Üyelerin, kullanıcıların, ziyaretçilerin  sorumluluğu; mevcut ve değişen ya da değişecek tüm sözleşme hükümlerine göredir. Üyenin sözleşme muhtevasının değiştiğinde haberdar olup olmaması bu sorumluluğa halel getirmez. Sözleşmede/sitede yapılan değişkenlikler yapıldığı/siteye konulduğu an itibariyle geçerlidir ve üyeler bu şartlara tabidir. Sözleşme muhteva değişkenlikleri, site konsept ve diğer doğrudan ve bağlantılı hususları takip etmek üyelerin, kullanıcıların, ziyaretçilerin yükümlülüğündedir. Sitede yayınlandığı andan itibaren Güncel Üyelik Sözleşmesinin hükümleri uygulanacaktır. ÜYE bu hususu kabul ve taahhüt eder.

3.3. Üyeler, ziyaretçiler ve diğer ilgililer YMY OTOMOTİV’e ait site üzerinden, YMY’nin sunduğu mal ve hizmetleri tüm evsafıyla görebilir, inceleyebilir.

Sitede beğenilen ürün satın alınmak istendiğinde rezervasyon/kaparo/bağlama ücreti ödenmekle ürün rezervesi temin edilebilir. Ürün/hizmet rezervasyonunun şartları ÜYE tarafından onaylanan Motorlu Araç Rezervasyon Sözleşmesinde düzenlenmiştir. Ürünün rezervasyonu ve satın alınmasına ilişkin olarak Motorlu Araç Rezervasyon Sözleşmesindeki hükümler uygulanacaktır.

3.4. İşbu sözleşme ile Motorlu Araç Rezervasyon Sözleşmesinin hükümleri arasında çelişki bulunması durumunda Motorlu Araç Rezervasyon Sözleşmesindeki hükümlere üstünlük verilecektir.

3.5. Asıl olan satın almayı gerçekleştirecek kişinin kendi banka hesabı ve&veya banka kartı&kredi kartı üzerinden işlem yapılmasıdır. Günümüz dünyasında ilgililer kendi banka hesabı/banka kartı/kredi kartının dışında başka kişilere ait olanları kullanabildiğinden böylesi bir ihtimalde doğacak her türlü sorumluluk üyeye aittir. Her türlü sorumluluktan kasıt hukuki/ticari cezai olmak üzere doğacak her türlü sonuçtur. Arz ve izah edilen durumlarda 3. Kişilerin YMY’ye yöneleceği tüm talepler ve bağlantılı kalemlerin tamamından ötürü bir bedel ödenmesi, sorumluluğa girilmesi durumu doğmuşsa YMY rücuen işlem yapma hakkına sahiptir. Rücu hakkının kullanılmasının yanında doğmuş/doğacak sair zarar ve ziyanın da rücu gibi ilgilisinden talep hakkı saklıdır.  Salt bu sebeple satışın/hizmetin gerçekleşememesi ya da YMY’nin satış ve hizmeti sunmadan geri durması halinde diğer taraf herhangi bir hak iddia ve talep edemez.

3.6. Siteye kayıt olma, sözleşmenin tarafı olmaktır. Sözleşmenin tarafı olarak müracaat eden ve taraf olan kişi sağladığı/girdiği/dermeyan ettiği bilgilerin doğruluğunu/hukukiliğini/güncelliğini kabul ve taahhüt eder. Hatalı/sahte/güncel olmayan ya da gerçekle bağdaşmayan her türlü veriden, üye ya da diğer kullanıcıların oluşturduğu içerikten ve bu durumdan üyenin, diğer tüm ilgililerin ve paydaşların uğrayacağı zarardan ve üye sorumludur (YMY’nin sorumluluğu yoktur) yine bu durumdan mütevellit sorumluluk üyeye aittir.  Bu durumda YMY’ye herhangi bir kusur/sorumluluk atfedilemez.

YMY sözleşme ruhuna ve somut olay gerçeğine aykırı içeriklerle alakalı tek başına aksiyon (üyelikten çıkarma, içeriği silme, kullanımdan men vb aksiyon alma) hakkına sahip olmakla beraber önceden test/denetleme/inceleme gibi bir sorumluluğu yoktur. Herkesin rahatlıkla erişebileceği internet platformu üzerinden iş/işlem yapıldığından/yapılacağından hukuka/kamu düzenine/üyelik şartlarına ve işbu sözleşme ve YMY’nin ticari oluşumundan sağlanmak istenen faydaya aykırı bir durumun üye tarafından sadır olması halinde YMY işbu tehlikeyi bertaraf etme adına her türlü aksiyonu (hesabı kaydetmeme/hesabı ve içeriklerini silme-iptal-askıya alma/hesabı kapatma/-tek taraflı olarak) alma hakkına sahiptir. Üye ya da diğer kullanıcı yayınladığı içerikten, yaptığı yorumlardan münhasıran sorumludur. Burada tanımlanmaya çalışılan hususlarla alakalı YMY tarafı doğrudan ya da dolaylı olarak bir zarara düçar olursa hiçbir ihtar/ihbar ya da sair nam adı altında hukuki ameliyeye girilmesine gerek kalmadan YMY üye ya da diğer kullanıcıdan tüm zarar ve ziyanı talep eder.

Her nasılsa hatalı/eksik/güncel olmayan ya da sair şekilde mevcut durumu yansıtmayan bilgilerin değiştirilmesi/düzeltilmesi/eklenmesi gibi hususların ikmali için üye tarafı YMY’yi bilgilendirebilir/iletişime geçebilir.

Hukuka, kamu düzenine diğer sözleşme ruhuna aykırı hallerde YMY her türlü hukuki yola müracaat etme konusunda münhasıran hak sahibidir. Yine bu ve benzeri hallerde doğacak sorumluluk ilgilisine aittir ve YMY’ye yükletilemez. 

3.7. ÜYE, siteye kayıt olurken sağladığı bilgilerin doğru ve güncel olmadığını veya YMY OTOMOTİV ile iletişime geçerek düzelttiği halde, bilgilerinin güncellenmediğini iddia ederse bu iddiasını yazılı delil ile kanıtlamak zorundadır.

3.8. ÜYE, site tarafından sunulan ücretli hizmetlerden, hizmet bedelinin tamamı ödenmeden hizmetten yararlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE, site tarafından sunulan ücretli hizmetlerde, dönemsel veya sürekli ödemeler şeklinde hizmet bedelini ödeyecek ise hizmet bedelini ödemediği dönem hizmet sunulmayacağını veya sunulan hizmetin kesileceğini kabul ve taahhüt eder.

3.9. YMY sitede bulunan her türlü görselin/yazınsal içeriğin ve diğer tüm unsurların geçerliliğini, doğruluğunu ve diğer unsurlarını garanti etmez. Site muhteviyatına rağmen üye ve diğer tüm kullanıcılar bilgilerin doğruluğu ve diğer hususları test/teyit etme sorumluluğundadır. Sitedeki araç konfigürasyonuna dair özelliklerin, gerçekte birebir aynı olmamasından, bilgisayar ekranında renklerin ve bazı materyallerin farklı görünmesi veya anlaşılmasından, tipografik bazı farklılıklardan YMY OTOMOTİV sorumlu değildir. ÜYE, ürün ve hizmet gamında bazı özellikleri bilmediğini veya yanlış anladığını ileri sürerek herhangi bir talepte bulunamaz.  ÜYE, bu durumun aksini iddia eder ise iddiasını yazılı delil ile kanıtlamak zorundadır.

3.10. Site kullanımı teknolojik alt yapı ve çeşitli cihaz gerektirdiğinden. Kullanılan cihazat, teknik alt yapı ve işin niteliği gibi her türlü teknolojik unsura dair (uyumluluk, hız, çerçeve ve diğer kalemler dahil) yeterlilik ve sorumluluk kullanıcı/üye tarafa aittir. Siteye üye/kullanıcı/ziyaretçi sıfatıyla erişen tüm ilgililerin hukuki ve fiili ehliyeti var olduğu kabul edilir. (Hukuk ve fiil ehliyetinin YMY’ce test ve denetlemesi mümkün olmadığı gibi söz konusu da değildir.

YMY gerektiğinde güncelleme/iyileştirme ve diğer aksiyonları lama hususunda (zaman, muhteva ve diğer tüm unsurlarıyla) münhasıran takdir ve uygulama hakkına sahiptir. Bu ve benzeri hallerden ötürü YMY’ye herhangi bir sorumluluk yükletilemez. Böyle bir durumda ÜYE’nin herhangi bir zararı doğar ise YMK OTOMOTİV’ in herhangi bir maddi sorumluluğu bulunmadığını ÜYE kabul ve taahhüt eder.

3.11. ÜYE ya da kullanıcı internet sistemini yasalara ve kamu düzenine uygun halde kullanmakla mükelleftir. Hukuka ve kamu düzenine aykırı kullanımın gerçekleşmesi karşısında adli/idari birimler tarafından bilgi talep edilmesi, inceleme istenmesi halinde YMY bu bilgileri talep eden adli/idari (kamu kurum ve kuruluşları) birime teslim eder, incelemeye müsaade eder. Üye ya da kullanıcı bu prensibi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Yine diğer hukuka aykırılıklarda olduğu gibi Bu durumda da YMY OTOMOTİV’ in oluşacak olan zararını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ÜYE’ den talep etme hakkı bulunmaktadır.

3.12. Üye ya da diğer katılımcılarım sitede paylaştıkları içerikler, yorumlar mevcut internet sitesi üzerinden paylaşılmakla doğrudan bu içerik ve yorumların YMY ve diğer kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmiş sayılır. Bu gibi hallerde gerek YMY ve gerekse diğer 3. Şahıslar için izin/icazet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Her şartta sorumluluk doğuran tüm olguların sorumluluğu üye ya da diğer katılımcı kimse ona aittir. YMY OTOMOTİV’ in üçüncü taraf paylaşımları ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  ÜYE bu durumu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

3.13. Üye; sunulan ürün ve hizmetin YMY’ nin işin doğası gereği arz ettiği hal üzere olduğunu ve bu şekilde anladığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE’ nin sunulan ürün ve hizmetleri anlamaması, yanlış anlaması, karıştırması da dahil olmak üzere aslolandan farklı değerlendirmiş olması kendini bağlar ve YMY açısından bir sorumluluk (maddi-manevi ve diğer anlamlarda)  doğurmaz.

3.14. Üye, sistemden istifade edebilme adına kullanıcı adı, şifresi ve diğer teknik ve güvenlik boyutu olan unsurları kendisi tayin eder ve bunların güvenliğinden de kendisi sorumludur. Bu teknik ve güvenlik unsurlarına haricen saldırı, ele geçirilme, ele geçirilmekle kötü şekilde kullanılması, ya da zarar verilmesi hallerinde ve benzeri hallerde YMY’ ye sorumluluk atfedilemez. Üye oluşturduğu üyelik, üyelikle beraber teknik ve güvenlik gibi özel olguları münhasıran kendisi kullanır, bu hususlarda başkasını yetkilendiremez, bu hakları başkasına devir ve teslim edemez.

Yine; üye, (3.22’de anlatımların yanında) başkasının teknik, sanal ve (özel bilgiler dahil) diğer verilerini kullanamaz, onlara ulaşamaz ve onlardan yaralanamaz. Başkalarının özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu ve benzeri hallerden doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir.  Üye, bu durumu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

3.15. Üye ya da diğer kişiler; hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka ve demokratik-medeni toplumların diğer tüm kriterlerine uygun davranmak zorundadır. Hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka, demokratik-medeni toplum ilkelerine aykırılık halinde YMY doğrudan aksiyon alarak, söz konusu içeriği kaldırma ve kullanıcının üyeliğine önceden bildirimde bulunmaksızın sonlandırma ve yasal mercilerin talebi üzerine kullanıcılarla ilgili bilgileri mercilerle paylaşma hakkına sahiptir. YMY, kamu birimlerinden (adli/idari kamu kurum ve kuruluşlarından) gelecek talepleri karşılamak, izinleri vermek durumundadır.  Böylesi bir durumun ifası sadedinde üye ya da diğer kullanıcı kişilerin iznine/onayına ihtiyaç yoktur. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde YMY OTOMOTİV’ in veya üçüncü kişilerin oluşacak olan zarardan dolayı ÜYE sorumludur. ÜYE bu durumu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

3.16. Toplumsal refahın artırılması, müşteri memnuniyetin yükseltilmesi, toplumun ilgili katmanlarının YMY tarafından sunulan hizmetlere erişimin sağlanabilmesi gibi yüksek/ideal değerleri havi işbu sitenin teknik/idari/hukuki/sosyal ve diğer kalemlerle izah edilebilecek şekilde işlemesine mani olmak, işlevsiz hale dönüştürmek, teknik engel ya da zarar oluşturmak,  maksadına aykırı hale dönüştürmek, yavaşlatmak, arzulanan marjinal faydayı sabote eden ve benzeri her türlü hallerde tüm sorumluluk (adli/idari/cezai ve doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyanın sorumluluğu) üyeye aittir. Üye; böylesi durumlarda doğabilecek her türlü zarar ve ziyan ile gerektiğinde yoksun kalınan karı da garanti eder.  

3.17. Site tüm muhteviyatıyla (tasarımdan, içeriğe, yazınsal ürünlerden görsel ve işitsel verilere kadar tüm segmentleriyle) YMY’nin mülkiyetindedir. Mülkiyet durumu maddi/fiziki mülkiyeti kapsadığı gibi fikri sınai ve diğer hukuki hakları da kapsar. Üye ya da diğer katılımcılar izin almadan iktibas edemez, başkalarıyla paylaşamaz ve bu üstün yarara zarar verecek hiçbir gayretin/çalışmanın içine giremez. Bu hallerde doğmuş/doğacak her türlü zarar-ziyan ve yoksun kalınan kar olmak üzere tüm hukuki kalemlerden ötürü YMY’nin rücu ve diğer tüm yasal hakları kullanma hakkı olduğu gibi bu hakkın kullanılması hiçbir şekil/usul ve esas şartına tabi tutulamaz. Bu gibi hallerde YMY üyeliğin, kullanımın sonlandırılması, içeriğin silinmesi dahil tüm tedbirleri kendiliğinden alma ve uygulama hakkına sahiptir.

3.18. YMY OTOMOTİV, hizmetin gereği gibi ifası sadedinde her türlü teknik ve diğer gereksinimleri eksiksiz ve süratle yerine getirir. Arızi olarak gerileme/yavaşlama ve & veya değişme-yenileme gibi ihtiyaçların doğması halinde bunu ivedi şekilde gerçekleştirir. sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden geleni yapar. YMY sistemin işlemesi açısından ve bu durumun doğuracağı doğrudan ve dolaylı neticelerden, kendisine kusur izafe edilemeyecek durumlardan sorumlu değildir. Üye; kişisel verilerinin ve iletişim bilgilerinin YMY tarafından işlenmesini kabul etmiştir. Üye bu verilerin işlenmesini izah ve korunmasına yönelik metinleri incelediğini/onayladığını kabul ve taahhüt etmiştir.

3.19. İşin mahiyeti gereği sitedeki -üyeler dahil- bilgiler başkaca sitelere yönlendirme/bağlantı imkanı vermektedir. Bu gibi diğer sitelerin güvenliği, doğruluğu, sıhhati ve diğer tüm boyutları YMY tarafından kabul ve garanti ve tavsiye edildiği anlamına gelmez, bu yapılar ve sebep olacağı neticeler açısından YMY’ nin sorumluluğu bulunmamaktadır.  Üye her şartta kendi teknik ve güvenlik pozisyonunu muhafaza ile sorumludur. Atıfta bulunulan 3. Kişi pozisyonundaki yapılardan bir zarar görmesi durumunda üyenin YMY’ ye yönelme hakkı bulunmadığı gerçeği Üyenin kabul ve taahhüdü altındadır.

3.20. YMY OTOMOTİV veya üçüncü kişiler tarafından ÜYE tarayıcısına gönderilecek olan cookies (çerezler) yardımı ile site içerisindeki tüm dolaşım ve diğer veriler kaydedilebilecektir.  ÜYE sitedeki çerez kullanımı hakkında bilgi için Çerez Politikası’ nı incelediğini beyan ve kabul eder.

3.21. ÜYE, sözleşme konusu hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden YMY OTOMOTİV’ den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

3.22. YMY OTOMOTİV, sistemde mevcut verileri takdim ile sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın yanında içerikler ve içeriklerin sebep olacağı olumsuz neticelerden sorumlu değildir. İçeriklerin doğruluğu/karlılığı/güncelliği ve diğer özellikleri garanti edilmemiştir. Belirtilen sebeple çerezlerin kullanılması ve sitenin diğer unsurlarının (doğrudan ve bağlantı verilen) neticesinde üyenin zarar görmüş olması karşısında YMY’ nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. YMY olanı, olduğu gibi sunma pozisyonundan öte bir statü taşımamakta, böyle bir garanti vermemektedir. Üye ve diğer tüm katılımcılar sitede doğrudan ve bağlantı ve diğer yollarla erişilen dolaylı yapılarla alakalı tüm içerik ve güvenlik hususlarını kendisi test ve tercih eder. YMY’ nin faaliyeti (doğrudan ve dolaylı unsurlar dahil) bir taahhüt olmadığı gibi bir tavsiye de değildir. Üyeler çoklu eriler karşısında kendi kararlarını veriler ve kararlarının müspet ve menfi neticelerinden YMY’ yi sorumlu tutamazlar. ÜYE bu durumu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

3.23. Üye ve diğer kullanıcılar; teknik/hukuki/fiili ve diğer anlamlarda zararlandırıcı hiçbir iş-işlem yapamaz. Aksi halde YMY diğer paragraflarda arz ve izah edilen aksiyonları (herhangi bir sorumluluk altına girmeden) alma hakkına sahiptir. ÜYE, işbu hizmetlerden istifade etmesi, bu ilişki ağının içine girmesi hasebiyle herhangi bir zarara duçar olursa bundan mütevellit olarak YMY’ ye herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

3.24. YMY tarafından, ÜYE tarafından ve diğer tüm taraflarca hizmetin kurulumu, sunumu, devamı ve paylaşımlar dahil tüm estrümanlar YMY tarafının (otomatik) mülkiyetinde sayılır ve YMY dilediklerini dilediği gibi kısmen/tamamen değerlendirebileceği gibi üzerlerinde her türlü hakka sahiptir.

YMY, teknik ve diğer gereklilikler kapsamında ÜYE’ye bilgilendirme ve diğer iletişim unsurları açısından kısa mesaj, mail ve diğer iletişim kanallarını kullanabilir. Bu manada yapılacak çalışmalarda iletilmek istenen mesajın ÜYE’ye ulaşmamış olmasından ötürü YMY’ye kusur atfedilemez.

3.23. Üyenin siteyi ziyaret etmesi, kullanım cihetine gitmesi taraflar arasında elektronik ortamda işbu metin üzerinde sözleşildiğinin/anlaşıldığının anlamına gelir. Sonlandırma da aynı şekilde sistemden geri çekilmeyle mümkündür.

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

4.1. İşbu sözleşme ÜYE tarafından internet ortamında düzenlediği ve onaylanarak YMY OTOMOTİV’ e ulaştığı anda yürürlüğe girer ve taraflar arasında uygulanmaya başlanır. ÜYE işbu Sözleşmeyi onaylayarak, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

4.2. İşbu sözleşme, taraflarca fesih edilmediği sürece yürürlükte bulunacaktır.

 

4.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, herhangi bir şekilde nihai bir araç satış sözleşmesi veya siparişi teşkil etmemektedir. 

 

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN FESHİ:

5.1. YMY OTOMOTİV, istediği zaman hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, hiçbir sebep göstermeden işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı fesih edebilir. YMY OTOMOTİV’ in bu durumda hiçbir hukuki ve maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE, bu durumu kabul ettiği beyan ve taahhüt eder.

5.2. ÜYE, dilediği zaman almış olduğu hizmeti durdurma, iptal etme veya üye hesabını tamamen kapatmaya yetkilidir.  

MADDE 6. MÜCBİR SEBEP:

6.1. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen ve taraflardan her birinin bu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici gümrük, nakliye, üretim vb. aşamalarında doğal olaylar, olumsuz iklim koşulları, sosyal olaylar, grevler, lokavtlar, savaşlar, sıkıyönetim veya olağanüstü hal, pandemiler (salgın) gibi, beklenmedik olaylardan kaynaklanan iletişimdeki gecikmeler ve kesintiler, iç savaş, deprem ve benzer beşeri/tabii afetlerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep süresi boyunca taraflardan birisi tarafından işbu sözleşme fesih edilmediği sürece, tarafların edimleri askıya alınır. TARAFLAR’ın mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı herhangi bir tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

MADDE 7. İSPATA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

7.1. İşbu sözleşmenin uygulanması esnasında Taraflar arasında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi uyarınca YMY OTOMOTİV tarafından tutulan defter ve kayıtlar kesin delil niteliğinde kabul edilecektir. Aksi ancak aynı kuvvetteki yazılı bir delil ile ispat edilebilecektir. Taraflar, bu hususu kabul ve taahhüt ederler.

7.2. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının HMK gereğince kesin delil hükmünde olacağı taraflarca gayrikabil-i rücu kabul edilmektedir. 

MADDE 8. FERAGATA  İLİŞKİN HÜKÜMLER:

8.1. Taraflardan birinin işbu sözleşmeden doğan herhangi bir hak ve yetkiyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi ya da taraflardan birinin işbu sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer tarafın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya süreli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

8.2. ÜYE, işbu sözleşmede kararlaştırılan herhangi bir hükme aykırı davrandığı taktirde sözleşmeden doğan tüm haklarından feragat etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9. SÖZLEŞMENİN TADİLİ ve KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK:

9.1. İşbu sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve sözleşmenin geri kalan bükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin bulunması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

9.2. İşbu sözleşme yegane mutabakatı teşkil etmekte olup, niyet mektupları, mutabakatlar, diğer sözleşmeler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere önceden mevcut olan yazılı ve şifahi bütün belgelerin, sözleşmelerin yerini almaktadır.

MADDE 10. TEBLİGAT:

10.1.  YMY OTOMOTİV  ile ÜYE arasındaki tüm bildirimler ve tebligatlar işbu sözleşmede belirtilen adreslere ve/veya tarafların işbu sözleşmenin “Madde-1.”de yazılı E-Posta adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Bu kapsamda YMY OTOMOTİV’ in kayıtlı E-Posta adresi bilgi@sahsuvaroglugrup.com.tr dir. Taraflar, adres ve e-mail adresindeki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmezse işbu sözleşmede yer alan adreslere gönderilen tebligatlar, bila tebliğ iade olunsa dahi muhatabına yapılmış geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

10.2. İşbu sözleşmenin taraflar bölümündeki yazılı adresler, tarafların kanuni ikametgâh ve tebligat adresleridir.

10.3. Taraflar arasındaki iletişim elektronik ortamdadır ve yapılan bildirim üye tarafından açılıp okunmamış bile olsa usule uygun tebliğ ve netice verir.

MADDE 11. YETKİ ve UYGULANACAK HUKUK:

11.1. İşbu sözleşme dahilinde taraflar arasında ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklar öncelikle uzlaşma yolu ile çözülmeye çalışılacak, uzlaşmanın mümkün olmaması halinde uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatı  uygulancaktır.

 

MADDE 12. GENEL HÜKÜMLER:

 

12.1. ÜYE, işbu sözleşmeyi onaylayarak, sözleşmenin koşulları hakkında bilgilendirildiğini ve tüm koşullara uymayı taahhüt ettiğini kabul etmektedir. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

12.2. Bu, nihai bir satış veya sipariş sözleşmesi veya YMY OTOMOTİV için nihai Satım Sözleşmesi’ni sonuçlandırma taahhüdü değildir.

 

MADDE 13. SÖZLEŞMENİN GİZLİLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI;

13.1. İşbu Sözleşme'nin konusu ve Taraflar'ın sözleşmeyi akdetmelerindeki amaç doğrultusunda erişebilecekleri, öğrenme fırsatı bulacakları "Gizli Bilgi", bunların sahibi olan Tarafın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Tarafın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, SATICI’nın kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

 

13.2. Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle "Gizli Bilgi" olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.

 

13.3. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında paylaşılacak tüm bilgileri, gizli bilgi statüsünde kabul edecek olup bu gizli bilgileri veya kişisel her türlü bilgi ve yazışmaları saklayacaktır.

 

13.4. Taraflar, hiçbir Gizli Bilgi'yi üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceklerini, gizliliği korumak için gerekli her türlü önlemi alacaklarını (Taraflardan biri veya çalışanlar, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüde düşerlerse, diğer taraf aksini belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir) kabul ve beyan ederler. Kaldı ki söz konusu yükümlülük, sözleşme sona erse dahi işbu maddede düzenlenen haliyle Taraflar arasında geçerliliğini koruyacaktır. Ayrıca, işbu madde de yer alan yükümlülüğü ihlal eden taraf diğer tarafın tüm zararını karşılamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

 

13.5. ÜYE, YMY OTOMOTİV’ in yazılı onayı olmadıkça, bu sözleşme metnini izinsiz çoğaltamaz, bu sözleşme metninden alıntılar yapıp herhangi bir amaçla kullanamaz, bu sözleşme metnini ilgisi olmayan 3. kişi veya kurumlarla paylaşamaz ve bu sözleşme metnini 3. kişilerin ulaşamayacağı bir yerde saklı tutar.

 

13.6. ÜYE, hizmet aksamalarında, işbu sözleşme maddelerinden birinin ihlal edilmesinde veya YMY OTOMOTİV ile arasındaki ihtilaflarda, konuyu YMY OTOMOTİV’ e yazılı olarak sunmadan ve danışmadan konuyla ilgili 3. kişilerle herhangi bir bilgi ve belge paylaşamaz, çözüm için yardım talebinde bulunamaz.

 

13.7- Taraflar, diğer tarafça kendileri ile paylaşılan tüm bilgi ve belgeleri saklamayı, gizli tutmayı ve herhangi bir üçüncü kişi ve kurum ile paylaşmamayı kabul ve taahhüt ederler. Taraflar K.V.K.K. şartlarına uygun olarak müşteri portföyleri ve müşterilere ait  kişisel bilgileri saklamayı karşılıklı olarak beyan ve taahhüt eder.

13.8. Taraflar,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlediği, karşı tarafa aktardığı ve KVKK'de tanımlandığı haliyle kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri korumak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını, kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağını, kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi, paylaşılması, aktarılması halinde doğabilecek her türlü idari, mali, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabileceğini ve bu sebeple Sözleşmeye konu faaliyete ilişkin herhangi bir ihlal durumunda karşı tarafın doğmuş/doğabilecek tüm zararlarını karşılayacağını, başta taraflar arasındaki Sözleşme ilişkisinin sona ermesi hali olmak üzere işbu Sözleşme kapsamında elde edilen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine mevzuat hükümlerine uygun olarak silineceğini, yok edileceğini ya da anonim hale getirileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

13.9. İşbu “Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi” başlıklı belge ile YMY OTOMOTİV’ in internet sitesi üzerinden yayımlanan “KVKK Aydınlatma Metni” ve “Açık Rıza Beyan Formu” başlıklı belge bir birinin ayrılmaz bir parçasıdır, MÜŞTERİ anılan bu belgeleri okuduğunu ve onayladığı işbu sözleşmeyi onaylamakla kabul etmektedir.

 

MADDE 14.  YÜRÜRLÜK ve İMZA:

14.1. İşbu Sözleşme, 14 (ondört) ana maddeden ibaret olup, her bir maddesi okunup içeriği anlaşılmak ve müzakere edilmek suretiyle varılan mutabakat nihayetinde Tarafların serbest iradesi ile onaylanmıştır/imzalanmıştır.